تکنولوژی آموزشی

مطالبی درباره تکنولوژی آموزشی

برنامه درسي پنهان

برنامه درسي پنهان

عنوان
مقدمه
پیشینه پژوهش
مفهوم برنامه درسی
برنامه درسی آشکار ، پوچ و پنهان
- برنامه درسی آشکار
- برنامه درسی پوچ
- برنامه درسی پنهان
ضرورت و اهمیت برنامه درسی پنهان
فاکتورهای مهم در ارزش برنامه درسی پنهان
ویژگی های برنامه درسی پنهان
رویکردهای برنامه درسی پنهان
عوامل موثر در شکل گیری برنامه درسی پنهان
رابطه تدریس و برنامه درسی پنهان
تاثیر برنامه درسی پنهان برتجربیات یادگیری شاگردان
ارتباط تکنولوژی آموزشی و برنامه درسی پنهان
پیشنهادها و راه کارها
نتیجه گیری
فهرست منابع
پیوست ها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:59  توسط دانیال رضایی  | 

آموزش الکترونیکی

الکترونیکی شدن آموزش چکیده هدف این مقاله بررسی تحولی است که با ورود تکنولوژی، در آموزش رخ داده است. ابتدا تعریفی از آموزش مجازی ارائه شده و برخی مزایا و معایب آن را نام برﺩه است سپس دو رویکرد آموزش سنتی و مجازی با هم مقایسه شده و در نتیجه اذعان می‌شود که الکترونیکی شدن آموزش در برخی شرایط کنترل شده نتیجه‌ی مثبتی خواهد داشت، در غیر این صورت مزایای آن ممکن است به محدودیت تبدیل شود. کلیدواژه ها: آموزش مجازی- معلم مجازی - سیستم الکترونیکی مقدمه همواره فناوری‌های نوینی به زندگی بشری وارد می‌شود که شیوه‌ی زندگی‌ او را تحت تاثیر قرار می‌دهند. کامپیوتر و اینترنت هم به عنوان دستاوردهای نوین بشری، تحول همه جانبه‌ای در زندگی افراد ایجاد کرده است. با ورود کامپیوتر به زندگی انسانها و گسترش شبکه اینترنت بسیاری از خدمات اجتماعی تحول یافته‌اند و در هر زمینه‌ای سعی بر این است که از رفت و آمدهای افراد کاسته و در وقت و هزینه‌ها صرفه‌جویی شود. در این میان آموزش هم تحت تأثیر قرار گرفته و از تعاملات مستقیم خود فاصله گرفته و به مجازی شدن نزدیک شده است، چنانچه کلاس درس، معلم،کتاب‌ها و منابع آموزشی و تخته سیاه در فضای مجازی وجود دارد و هر فراگیری در هر مکان، با هر سن و هر زبان می‌تواند از آنها بهره ببرد. با توجه به سرعت ایجاد اطلاعات و تولید دانش، علاوه بر کیفیت یادگیری باید سرعت آن را هم در نظر گرفت. چه بسا، امروزه محدود شدن به منابع آموزش سنتی برابر با بی‌سوادی است. آنچه که در استفاده از هر نوع فناوری باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که زیرساخت‌های فنی، اجتماعی و فرهنگی برای ورود آن آماده شود. این نکته دربارۀ آموزش الکترونیکی هم صدق می‌کند. تفاوتی که در استفاده از تکنولوژی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است، این است که كشورهاي توسعه يافته همواره به فکر چگونگی استفاده از آن هستند و چون معمولاَ تولیدات خودشان است و از فرهنگشان برخاسته، تأثیر مثبت بر توسعۀ آنها می‌گذارد. در مقابل بعضی از تکنولوژی‌ها در کشورهای در حال توسعه گرچه با فرهنگ و هویت مکان جدید سازگار نیست، اما به اسم پیشرفت آنها را مجبور به سازش می‌کنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:56  توسط دانیال رضایی  | 

الکترونیکی شدن آموزش

چکیده
هدف این مقاله بررسی تحولی است که با ورود تکنولوژی، در آموزش رخ داده است. ابتدا تعریفی از آموزش مجازی ارائه شده و برخی مزایا و معایب آن را نام برﺩه است سپس دو رویکرد آموزش سنتی و مجازی با هم مقایسه شده و در نتیجه اذعان می‌شود که الکترونیکی شدن آموزش در برخی شرایط کنترل شده نتیجه‌ی مثبتی خواهد داشت، در غیر این صورت مزایای آن ممکن است به محدودیت تبدیل شود.


کلیدواژه ها: آموزش مجازی- معلم مجازی - سیستم الکترونیکی

مقدمه
همواره فناوری‌های نوینی به زندگی بشری وارد می‌شود که شیوه‌ی زندگی‌ او را تحت تاثیر قرار می‌دهند. کامپیوتر و اینترنت هم به عنوان دستاوردهای نوین بشری، تحول همه جانبه‌ای در زندگی افراد ایجاد کرده است. با ورود کامپیوتر به زندگی انسانها و گسترش شبکه اینترنت بسیاری از خدمات اجتماعی تحول یافته‌اند و در هر زمینه‌ای سعی بر این است که از رفت و آمدهای افراد کاسته و در وقت و هزینه‌ها صرفه‌جویی شود. در این میان آموزش هم تحت تأثیر قرار گرفته و از تعاملات مستقیم خود فاصله گرفته و به مجازی شدن نزدیک شده است، چنانچه کلاس درس، معلم،کتاب‌ها و منابع آموزشی و تخته سیاه در فضای مجازی وجود دارد و هر فراگیری در هر مکان، با هر سن و هر زبان می‌تواند از آنها بهره ببرد.
با توجه به سرعت ایجاد اطلاعات و تولید دانش، علاوه بر به کیفیت یادگیری باید سرعت آن را هم در نظر گرفت. چه بسا، امروزه محدود شدن به منابع آموزش سنتی برابر با بی‌سوادی است.
آنچه که در استفاده از هر نوع فناوری باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که زیرساخت‌های فنی، اجتماعی و فرهنگی برای ورود آن آماده شود. این نکته دربارۀ آموزش الکترونیکی هم صدق می‌کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:54  توسط دانیال رضایی  | 

الگوهاي طراحي آموزشي

الگو، نقشه كلي انجام كار و طرح فعاليت هاي از پيش تعيين شده است كه با توجه به شرايط و مقتضيات مي توان در آن تغييراتي ايجاد كرد. الگو بر حسب نوع كار انواع مختلفي دارد. الگوهاي طراحي آموزشي نيز نقشه يا طرح از پيش تعيين شده فعاليتهايي است كه طراح آموزشي بايد در شرايط متفاوت از آن پيروي كند تا به نتايج مورد نظر دست يابد الگوهاي آموزشي بر حسب محيطي كه در آن به كار گرفته مي شوند انواع گوناگوني دارند و طراح آموزشي مي تواند بر اساس تجارب خود تغييراتي در آنها ايجاد كند تا پاسخگوي نيازهاي گوناگون در وضعيت هاي مختلف باشد.


چنانچه گفته شد هر موقعيت آموزشي مجموعه اي از متغيرها مانند شرايط، روشها و نتايج را در بر دارد. از سوي ديگر تحقيقات آموزشي براي هر يك از اين متغيرها و ارتباط آنها با ميزان يادگيري شاگرد يا با ميزان كارآيي آموزش، رابطه مشخصي را به صورت انفرادي تعيين كرده است. براي مثال در تحقيقات آموزشي رابطه سازماندهي محتوا به صورت« از ساده به پيچيده» در نظر گرفته مي شود و همين امر سبب نتيجه گيري هاي مفيد شده است. همچنين در مورد ساير عوامل مؤثر در يادگيري شاگرد يا كارآيي آموزش نتايج ديگري به دست آمده است. مانند اين نكته كه هر يك از انواع هدفهاي آموزشي، روشهاي خاص خود را براي آموزش و اندازه گيري ميزان تءثير آموزش مي طلبد. هرگاه مجموعه اي از جمع بندي هاي تحقيقات آموزشي به صورت سازمان يافته و در بر گيرنده تمام عوامل مؤثر در انواع آموزشها و با چارچوبي مشخص ارائه گردد، به طوري كه به حل نوع يا انواع خاصي از مسائل آموزشي كمك كند، الگويي براي طراحي آموزشي حاصل مي شود. به عبارت ديگر هرگاه با استفاده ار نتايج تحقيقات آموزشي مجموعه اي از راه حل ها و روشهاي لازم براي پاسخگويي به پرسشهاي مشخصي در زمينه روشهاي آموزشي تحت شرايط خاص آموزشي و براي دستيابي به نتايج خاص آموزشي گردآوري و سازماندهي شود، يك الگوي طراحي آموزشي به دست مي آيد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:52  توسط دانیال رضایی  | 

اصول طراحی چند رسانه ای : اصول هفت گانه مایر

این اصول عبارت است از:
1. اصل چندرسانه ای : دانش آموزان زمانی خوب یاد می گیرند که ازکلمات وتصاویردرکنارهم استفاده شود نه اینکه تنهاازکلمات استفاده شود.
منطق نظری :
زمانیکه کلمات وتصاویر در کنار هم ارائه می شوند، دانش آموزان فرصت ساختن مدل های ذهنی تصویری وکلامی ونیز ایجاد ارتباط میان آنها را بدست می آورند.زمانیکه تنها کلمات ارائه می شوند، دانش آموزان فرصت ایجاد یک مدل ذهنی کلامی را دارند؛ اما این احتمال کمتر است که بتوانند یک مدل ذهنی تصویری را ایجاد کند وارتباطاتی را میان مدل های ذهنی تصویری وکلامی بوجود آورد.
منطق تجربی :
در شش آزمون از نه آزمون [اجراشده]یادگیرندگانی که متن وتصاویر یا بیان شفاهی وانیمیشن را دریافت کردند، در آزمون های یاد داری بهتر از یادگیرندگانی که فقط متن یا فقط بیان شفاهی را دریافت کردند،عمل کردند.در نه آزمون از نه آزمون[اجراشده]، یادگیرندگانی که متن وتصاویر یا بیان شفاهی وانیمیشن را دریافت کردند، در آزمون های انتقال [ یادگیری] بهتر از یادگیرندگانی که فقط متن یا فقط بیان شفاهی را دریافت کردند، عمل کردند.
تئوری شناختی یادگیری چند رسانه ای بر این ایده استوار است که انسانها دارای دو کانال برای پردازش مواد هستند که از لحاظ کیفی متفاوتند،یکی برای بازنمایی های مبتنی بر تصاویر و دیگری برای بازنمایی های کلامی.اساس زیر بنایی این نظریه این است که بازنمایی های ذهنی تصویری و بازنمایی های ذهنی کلامی به خاطر طبیعت شان از لحاظ کیفی باهم متفاوتند؛بازنمایی های دیداری وکلامی به لحاظ اطلاع رسانی نمی توانند معادل باشند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:50  توسط دانیال رضایی  | 

استاندارهای نرم افزارهای آموزشی

بخش اول : استانداردهاي مرتبط با فناوري اطلاعات
 تعاريف

 تقسيم بندی محتوا به لحاظ فني
الزامات فني محيط ارائه و محتواي آموزشي الكترونيكي

 استاندارد مواد اوليه اطلاعاتي(Asset)

استاندارد حداقل نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري كاربران براي بهره گيري از محتواي آموزشي

استاندارد مورد استفاده برای بسته بندی محتوای آموزشی در روش مبتنی بر وب

 استاندارد ابرداده هاي مناسب براي سيستم آموزش الكترونيك آموزش و پرورش ايران

بخش دوم : استانداردهاي مرتبط با ارائه محتوا و يادگيري

 تقسيم بندي نرم افزارهاي آموزشي

 شيئ آموزشي(Learning Object ) و الزامات آن

الزامات ساختار دروس در نرم افزارهاي درسي و كمك درسي

 توصيه هائي در تهيه محتواي آموزشي

 پيوست ها

 پيوست الف - جدول اظهار نظر كارشناسان تائيد كننده نرم افزار پيوست

 ب - جدول جمع بندي نظريات كاربران پيوست

 پ - استاندارد نيروهاي فني توليد نرم افزار هاي آموزشي پيوست

 ت - اعضاي پيشنهادي كميته استاندارد دفتر تكنولوژي آموزشي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:48  توسط دانیال رضایی  | 

ارتباط در آموزش

مقدمه


يكي از نيازهاي پايدار و هميشگي هر انسان يادگرفتن است. انسانها براي رفع اين نياز خود همواره بايد بكوشند. نياز به يادگرفتن از همان لحظه تولد آغاز مي شود و تا دم مرگ انسانها را همراهي مي كند. معمول ترين و متداولترين راه ياد گرفتن اين است كه از ياددهندگان بياموزيم. معلمان، بزرگترين گروه ياددهندگان هستند چون ياد دادن حرفه آنهاست و در اين راه به مهارتهايي رسيده اند مجموع مهارتهاي معلمان در تلاشي خلاصه مي شود كه تدريس نام گرفته است. تدريس، تلاشي دو جانبه است. از يك سو ياد دهنده به ياددگيرنده كمك مي كند تا بيشتر، بهتر و زودتر ياد بگيرند و از سوي ديگر يادگيرنده ياد مي گيرد كه چگونه خودش مي تواند ياد بگيرد؟ و چگونه خودش بايد ياد بگيرد؟


اين خود يادگيري را خودآموزي هم مي گويند. « معلماني كه يادگيرندگان خود را به مرحله خودآموزي مي‌رسانند، با صلاحيت ترين، شايسته ترين و سرافرازترين ياددهندگان هستند.» (رؤوف، 1375)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:46  توسط دانیال رضایی  | 

تاریخچه طراحی آموزشی

امروزه طراحی آموزشی به عنوان یک رشته مهم وبسیار مورد استفاده در تکنولوژی آموزشی مطرح است. تکنولوژی آموزشی با بکارگیری پایه های نظری روان شناسی یادگیری وروانشناسی تربیتی،از روشهای موجود در حوزه طراحی آموزشی استفاده می کند. نتیجه این تعامل ایجاد یک برنامه آموزشی است که میتوان در آن نظریه های مختلف را به کار بست و کارائی و اثر بخشی هریک را آزمود. طراحی آموزشی ابزار تدریس و آموزش است و باعث می شود مواد آموزشی مؤثرتر و کارامد تر باشند این گفته که "پزشکان مهندس بهداشت، معماران مهندس فضا و طراحان آموزشی مهندسان عملکرد انسانی هستند" اهمیت طراحی آموزشی را روشن می سازد.

طراحی به معنی اختراع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی، ترسیم و آماده کردن پیش نویس یک نقشه، اختصاص دادن یا بکار گیری منابع برای دستیابی به یک هدف و بالاخره تهیه یک نقشه کاری برای حصول به آنچه که از پیش تعیین شده است، می باشد.
 

امروزه طراحی آموزشی به عنوان یک رشته مهم وبسیار مورد استفاده در تکنولوژی آموزشی مطرح است. تکنولوژی آموزشی با بکارگیری پایه های نظری روان شناسی یادگیری وروانشناسی تربیتی، از روشهای موجود در حوزه طراحی آموزشی استفاده می کند. نتیجه این تعامل ایجاد یک برنامه آموزشی است که میتوان در آن نظریه های مختلف را به کار بست و کارائی و اثر بخشی هریک را آزمود. طراحی آموزشی ابزار تدریس و آموزش است و باعث می شود مواد آموزشی مؤثرتر و کارامد تر باشند این گفته که "پزشکان مهندس بهداشت، معماران مهندس فضا و طراحان آموزشی مهندسان عملکرد انسانی هستند" اهمیت طراحی آموزشی را روشن می سازد. طراحی به معنی اختراع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی، ترسیم و آماده کردن پیش نویس یک نقشه، اختصاص دادن یا بکار گیری منابع برای دستیابی به یک هدف و بالاخره تهیه یک نقشه کاری برای حصول به آنچه که از پیش تعیین شده است، می باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۹ساعت 5:13  توسط دانیال رضایی  | 

در ادامه به معرفی دوره دکتری رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه ایالتی آریزونا می پردازیم:

تمرکز دوره دکتری در این دانشگاه بر طراحی. توسعه و ارزشیابی نظامهای آموزشی و همچنین بر کاربردهای تکنولوزی آموزشی برای بهبود یادگیری است. در این دوره دانشجویان در زمینه های مختلفی از تکنولوژی آموزشی دارای نظر و ایده می شوند.

تعداد واحدهای مورد نیاز برای دوره دکتری حداقل ۸۴ واحد می باشد. به دو شیوه دانشجو می تواند برای دوره دکتری وارد شود شیوه اول از مستقیما بعد از پایان یافتن دوره لیسانس دانشجو می تواند در دوره دکتری ثبت نام نمائید که این شیوه داری شرایط خاصی است ازجمله داشتن معدل ۳.۲۰ از ۴ و همچنین داشتن نمره بالا در آزمون زبان می باشد. طول دوره در این شیوه ۵ به طول خواهد انجامید. شیوه دوم که شیوه معمول است دانشجو اقدام به پذیرش بعد از دوره فوق لیسانس می نماید که با این شیوه نیز جداقل سه سال طول می کشد تا دانشجو از تز خود دفاع نماید. ضمنا این دانشگاه پذیرش محدودی برای دوره دکتری دارد و نیاز است که دانشجو دارای رزومه قوی باشد تا شانس پذیرش از دانشگاه را داشته باشد. ضمنا نکته خیلی مهمی که در رابطه با این دانشگاه مد نظر است اینکه در زمان اقدام به پذیرش از فارغ التحصیلی دانشجو از دوره لیسانس نباید بیش از ۱۰ سال گذشته باشد.

دروس این دانشگاه به دو دسته دروس الزامی و دروس اختیاری تقسیم می شود. دروس الزامی شامل ۴۸ واحد می باشد که ۱۲ واحد آن رساله بود و دروس اختیاری شامل ۳۶ واحد است که از بین دروس ارائه شده دانشجو باید ۳۶ واحد را بنا به علاقه خود انتخاب نموده و  نمره قبولی کسب نماید.

دروش اجباری شامل:

EDT 501 Foundations and Issues in Educational Technology 3

EDT 502 Design and Development of Instruction 3

EDT 503 Instructional Media Design 3

EDT 504 Development of Computer-Based Instruction 3

EDT 506 Educational Evaluation 3

EDP 540 Theoretical Views of Learning 3

EDP 552 Multiple Regression and Correlation Methods 3

EDP 554 Analysis of Variance Methods 3

EDT 701 Research in Educational Technology 3

EDT 780 Advanced Instructional Development 3

EDT 792 Advanced Educational Technology Research 6

EDT 799 Dissertation 12

Total 48

دروس اختیاری باید زیر نظر استاد راهنما و یا کمیته انتخاب شوند. برخی از این دروس شامل:

EDT 505 Multimedia Presentation Technologies

EDT 507 Trends in Performance Improvement

EDT 511 Technology Applications in Education

EDT 520 Educational Technology and Training

EDT 523 Distance Education Theory and Practice

EDT 525 Web Resources for Educators

EDT 528 Development of Web-Based Instruction

EDT 701 Research in Educational Technology

EDT 702 Research in Technology-Based Education

EDT 703 Research in Distance Education

EDT 780 Advanced Instructional Design Practicum

EDT 792 Advanced Educational Technology Research

تعداد اعضای کمیته نیز بین ۳ تا ۵ نفر متغیر است. که تمام کارهای دانشجو زیر نظر این کمیته خواهد بود. بعد از گذراندن تمام واحدهای مورد نیاز دانشجو برای امتحان جامع آماده می شود. کمیته راهنما بعنوان اعضای تیم ممتحنین وظیفه ارزیابی از دانشجو را برعهده دارند. بعد از اتمام موفقیت آمیز امتحان جامع دانشجو وارد مرحله پژوهشی شده در این زمان به او عنوان کاندیدای دوره دکتری اطلاق می شود. تز یا رساله باید حتما در زمینه ایی باشد که اعضای کمیته در آن زمینه دارای تخصص هستند و حتما باید مورد تائید تمام اعضاء تک به تک قرار گیرد. دفاع نهایی از رساله در حضور اعضای کمیته و نمایندگانی از دانشکده تحصیلات تکمیلی بصورت شفاهی انجام می پذیرد.

 

دکتری تکنولوژی آموزشی در Texas Tech University

به نام خدا

با خبر شدیم امسال برای اولین بار دانشگاه علامه طباطبایی تهران اقدام به راه اندازی دوره دکتری رشته تکنولوژی آموزشی نموده است. ضمن این که این اقدام فی النفسه خوب است، و باعث پیشرفت درباعث پیشرفت در زمینه علوم تربیتی می شود. ولی برای انجام این همانند هر کار دیگری نیاز به یکسری مقدمات و فعالیتهای اولیه و پایه می باشد. اینکه آیا این اقدامات انجام گرفته یا نه، ما خوشبینانه امیدوارهستیم که انجام گرفته باشد. در هر صورت برای اینکه یک مقایسه ایی با وضعیت موجود در دنیا با کشور مان داشته باشیم بهتر دیدیم به معرفی دوره های دکتری تکنولوژی آموزشی در دانشگاهها دنیا بپردازیم تا با این کار وضعیت موجود در دانشگاههای ایران در مقایسه با سایر دانشگاهها را بهتر بشناسیم.

برای اولین قدم، دانشگاه Texas Tech University را انتخاب کردیم. این انتخاب را به این دلیل انجام دادیم که این دانشگاه در رتبه های جهانی خیلی معروف نبوده و بعبارتی در رتبه های پائین است و نزدیک به رتبه های دانشگاههای ما!!!!! به نظر می رسد این مقایسه کمک می کند تا ما دانشگاههای خودمان را بهتر بشناسیم.

  دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در دانشگاه Texas Tech University به دنبال این است که افرادی را تربیت کند که:

  with the knowledge and skills in design, development, utilization, management, and evaluation of materials, process, and resources to enhance learning in educational and business settings and
 
  who are committed to respecting diversity among people, and who ascribe to the highest of ethical standards and practice in the field of instructional technology

تعداد واحدهای مورد نیاز برای گذراندن موفق این دوره حداقل 93 واحد است که شامل رساله نیز می شود. دانشجویان دوره دکتری باید در شش زمینه زیر دارای مهارت در سطح حرفه ایی باشند.

  Theories and models of instructional design;
  Development of instructional materials through a variety of technologies based on theories and models of instructional design;
  Utilization of processes and resources to promote learning;
  Management of technologies, resources and development for instructional purposes;
  Evaluation of programs, projects, and materials; and
  Critical analysis of research, trends and issues related to the field of instructional technology.

(برای متوجه شدن منظور از اینکه چرا برخی عبارتها برجسته شدن به تعریف ۱۹۹۴ تکنولوژی آموزشی مراجعه نمائید.) مواد درسی دوره دکتری در سه حیطه کلی مبانی آموزشی، آمار و روش تحقیق و همچنین مبانی تکنولوژی آموزشی طبقه بندی می شوند در زیر لیست تک تک دروس در هر حیطه آورده شده است.
1- حیطه مبانی آموزشی: در زیر تعدادی دروس ارائه شده است که دانشجو مجاز است 9 واحد (معادل سه درس) را به انتخاب خود اخذ کرده و با موفقیت به اتمام برساند این دروس شامل:
EDC1 5320  Curriculum Theory: Foundations
EDHE 5300  The History of Higher Education in the United States
EPSY 5310  Philosophy of Education
EPSY 5314  History of Education
EPSY 5323  Cultural Foundations of Education
EPSY 5331  Human Development in Education
EPSY 5332  Educational Psychology
می باشد.
2- حیطه روش تحقیق و آمار نیز شامل یکسری دروس ارائه شده می باشد که دانشجو موظف است 12 واحد درسی (معادل 4 درس) به انتخاب خود انتخاب کرده و با موفقیت نمره قبولی کسب کند. این دروس شامل:
EDSP 5349  Single Subject Research Design
EPSY 5380   Introduction to Educational Statistics
EPSY 5381  Intermediate Educational Statistics
EPSY 5382  Qualitative Research in Education
EPSY 5383  Data Analysis with Statistical Software
EPSY 5385  Foundations of Educational Research
EPSY 6301  Advanced Data Analysis
EPSY 6302  Survey Research in Education
EPSY 6303  Educational Measurement
EPSY 6304  Qualitative Research Methods
EPSY 6305  Qualitative Data Analysis in Education

3- حیطه تکنولوژی آموزشی: در این حیطه دیگر دانشجو مجاز به انتخاب واحد های مورد علاقه خود نمی باشد. بلکه تعداد 10 درس (معادل 30 واحد) را باید با موفقیت بگذراند. این دروس شامل:
EDIT 5316  Foundations of Instructional Technology
EDIT 5317   Instructional Design Foundations
EDIT 5325   Planning and Developing Instructional Media
EDIT 5370   Foundations in Distance Education
EDIT 5397   Practicum in Educational Technology
EDIT 6317   Advanced Instructional Design: Theory and Practice
EDIT 6322   Research in Instructional Technology
EDIT 6325   Multimedia Production for Instruction
EDIT 6380   Distance Education: Trends, Issues, Research
EDIT 7000   Individual Research (3 hours) 
بعد از اتمام این دروس دانشجو وارد مرحله تخصصی در زمینه تکنولوژی آموزشی می شود در این مرحله نیز او باید تعداد 15 واحد (معادل 5 درس) که از بین دروس زیادی که ارائه شده است را بر اساس علاقه شخصی خود انتخاب و با موفقیت بگذراند. زمینه های مورد علاقه در این بین شامل آموزش از راه دور، چند رسانه ایی ها، طراحی آموزشی، و یا ترکیبی از تمام این هاست. این دروس شامل:
EDIT 5320    Educational Network Applications
EDIT 5321   Computer Programming for Educators
EDIT 5322   Authoring Systems for Educational Software
EDIT 5326   Instructional Software Design
EDIT 5330   Computers, Critical Thinking, & Problem Solving in the Content Areas
EDIT 5341   Curriculum Applications of the Internet
EDIT 5342   Authoring Tools for the Internet
EDIT 5380   Principals and Practices for Video Based  Distance Education
EDIT 5390   Online Distance Learning
EDIT 5395   Administration of the Instructional Technology Program
EDIT 7000   Individual Research (3 hours) 
علاوه بر همه این دروس دانشجو باید تعداد 15 واحد یعنی 5 درس را نیز از دیگر حوزه ها مثل
 computer science, business, psychology,
را نیز انتخاب کند و با موفقیت پاس نمائید به دروس این دوره رشته دوم یا
Minor or additional support classes
گفته می شود. ممکن است شما شنیده باشید که دانشجویی می گوید رشته فرعی من فلان چیز است، مثلا تکنولوژی آموزشی رشته اصلی و رشته ایی مثل روانشناسی بعنوان رشته فرعی این دقیقا همان چیز است.
بعد از گذراندن تمام این واحدها دانشجو وارد مرحله تز یا رساله می شود که رساله نیز در این دانشگاه برای رشته تکنولوژی آموزشی معادل 15 واحد درسی است. با جمع زدن این واحد ها تعداد 93 واحد می شود که در ابتدا ذکر شد.
البته قبل از وارد شدن در مرحله پژوهش دانشجو باید در امتحانی با نام Qualifying Examination. که همان امتحان جامع خودمان است شرکت نماید و با موفقیت از عهده این امتحان نیز بر آید.  البته این امتحان نیز گزینه های مختلفی دارد که بنا به انتخاب دانشجوست، (این همان نکته دانشجو محوری بودن است به عبارت دیگر دانشجو محوری بودن یعنی همین). این انتخابها شامل امتحان سرجلسه که 6 ساعت بطول می انجامد، امتحان بصورت Take home، و یا شامل ترکیبی از این دو است. مواد امتخانی نیز شامل حوزه های زیر است
Instructional Design
Major Issues in Instructional Technology
Computer Aided Learning
Distance Education
Research in Instructional Technology
Applications of Technology in Education
Planning & Management of Instructional Technology Programs
Educational Research
Statistics
امتحان بصورت کتبی بوده و بعد از اتمام جلسه، تعدای کپی از پاسخها تهیه شده و به اعضای کمیته شامل استاد راهنما و مشاورین برای نمره گزاری تحویل داده می شود. بعد از تائید کمیته ، دانشجو وارد مرحله پژوهش می شود و کار پایان نامه خود را آغاز می نمائید. در ابتدا باید پروپوزالی از کار آینده آماده شده و در گروه از آن دفاع شود. بعد از دفاع موفقیت آمیز از پروپوزال دانشجو می تواند داده های خود را جمع آمری نمائید و در انتها از پایان نامه خود دفاع نماید. تفاوت دفاع پایانی با دفاع از پروپوزال در این است که در دفاع پایانی اساتید داور از بیرون از دانشگاه می باشند ولی در دفاع از پروپوزال داوران از داخل گروه مربوطه هستند.
این بود خلاصه ایی از فرایند اخذ دکتری و دروس مورد نیاز در یکی از دانشگاههای متوسط آمریکا در حالی که در دانشگاههای معروفتر شرایط بمراتب دشوارتر است. حال قضاوت با شما.
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸ساعت 16:43  توسط دانیال رضایی  | 

رسانه ها

یک رسانه (رسانه ها) یک وسیله ارتباطاتی و یک منبع اطلاعاتی است. اصطلاح رسانه از کلمه لاتین به معنای "ما بین" نشات گرفته است؛ اصطلاحی که اشاره به هر چیزی دارد که اطلاعات را بین یک منبع و یک گیرنده منتقل می کند. رسانه می تواند به عنوان مثال شامل ویدئو، تلویزیون، طرح های خطی، مواد آموزشی چاپی، برنامه های کامپیوتری و معلمان باشد. این رسانه ها، هنگامی می توانند به عنوان رسانه های آموزشی در نظر گرفته شوند که پیام هایی را که حامل آنها هستند متضمن مقاصد آموزشی باشد. هدف رسانه ها، تسهیل ارتباطات و یادگیری است.

در طی صد ها سال، معلمان از انواع متفاوت وسایل کمک آموزشی شنیداری و دیداری استفاده کرده اند تا یاری رسان آنها در امر تدریس باشد. اخیرا، معلمان این مجموعه خود را که شامل مواد و روش هایی که در بردارنده تکنولوژی های جدید برای یادگیری است را بسط و گسترش داده اند. پیامد های تکنولوژی های جدید تر یادگیری شامل استفاده از کامپیوتر، دیسک فشرده، برنامه های ویدئویی دیجیتال، ارتباطات ماهواره ای و اینترنت است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۸۸ساعت 9:32  توسط دانیال رضایی  | 

مطالب قدیمی‌تر